اختر شمال
پايان کار | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags پايان کار

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: پايان کار

پايان کار را چطور حساب کنيم؟

راهنمايي‌هاي وزارت کار براي انجام تسويه قانوني کارکنان غالباً هنگامي‌که به نقطه پايان همکاري با يکي از همکاران مي‌رسيم، يکي دو اشکال و اختلاف در زمينه تفسير قوانين پديد مي‌آيد که ممکن است رابطه‌اي را که بايد دوستانه پايان يابد تخريب مي‌کند. کارشناسان وزارت کار به پرسش‌هاي برخي از کارفرمايان يا کارکنان آنها در زمينه […]