اختر شمال
پیش از چاپ | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags پیش از چاپ

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: پیش از چاپ

آخرین روندهای کلیشه سازی در گزارش اسمیترز پایرا

کلیشه سازی دوستدار محیط زیست و دوستی با چاپکاران فلکسو علی غفاری مدیر اجرائی شرکت تولیدی ایران شرکا کلیشه سازی هنری است مستلزم مهارت های خاص و دانشی عمیق از فرآیند چاپ فلکسو. درکارگاه کلیشه سازی ، ایده های طراح به تصاویر قابل چاپ برگردانده می‌شود، البته در همکاری نزدیک با مشتری، کار کلیشه‌سازی، بسیار […]