اختر شمال
چاپخانه امنیتی | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags چاپخانه امنیتی

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: چاپخانه امنیتی

به‌روزترین فناوری چاپ در قدیمی‌ترین چاپخانه ایران

در سال‌های‌ اخیر نام شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران را در کنار کارت هوشمند ملی زیاد شنیده‌ایم. چاپخانه‌ای نسبتاً سنتی با بیش از یک قرن سابقه، که گام به گام به چاپخانه‌ای پیشرفته در زمینه چاپ امنیتی قدم برداشته است. به برکت این پیشرفت‌ها امروزه کشورمان از نظر چاپ اسناد و اوراق بهادار به جایگاه […]