اختر شمال
چاپ لیبل ایرانی در ترکیه | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags چاپ لیبل ایرانی در ترکیه

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: چاپ لیبل ایرانی در ترکیه

توضیحات پیام محبوبی، مدیرعامل شرکت کالا برچسب در باره یک پرسش اساسی

چرا هنوز هم بعضی لیبل‌های ایرانی  در ترکیه چاپ می‌شود؟ یکی از علامت سوال‌‌‌هایی که همیشه در حوزه چاپ و کالا‌های چاپی وجود داشته است؛ محصولات چاپی است که به سفارش شرکت های ایرانی از ترکیه وارد کشور می شوند. از جمله این کارهای چاپی، لیبل و برچسب است که علیرغم موانع مختلف هنوز هم […]