اختر شمال
چشم انداز | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags چشم انداز

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: چشم انداز

سال ۱۳۹۶ رکود شديد بر بازار حاکم بود و آينده مبهم است چشم‌انداز ۹۷

پويا مهرابي با روي کار آمدن دولت حسن روحاني همه اميدوار بودند بعد از سال‌ها اقتصاد کشور به ثبات برسد و به مرور خاطره تورم و کاهش ارزش پول ملي در دولت نهم و دهم فراموش شود. اما طي اين سال‌ها هر سال رکود در اقتصاد بيشتر شد تا جايي‌که امسال همان تجربه سال ۱۳۹۰ […]

بازيافت کاغذ زباله

بيش‌تر از نيمي از توليد جهاني انواع كاغذهاي لطيف بهداشتي مبتني‌بر كاغذ بازيافتي است. به‌دليل تقاضاي روبه افزايش مصرف‌كنندگان، اين نسبت سير صعودي دارد. استفاده از كاغذ باطله‌ براي توليد كاغذ روزنامه در آمريكاي شمالي درحال افزايش است. در گذشته، براي اين منظور فقط خمير مكانيكي مصرف و كاغذهاي روزنامه باطله به جنوب شرقي آسيا […]