اختر شمال
کارگروهی | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags کارگروهی

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: کارگروهی

دلايل ضعف ايراني‌ها در کارگروهي

يکي از مهمترين ويژگي‌هاي انسان جمع‌گرا بودن او است. انسان ذاتا موجودي علاقه‌مند به جمع و در پي برقراري ارتباطات گسترده‌تر است و يکي از مهمترين عواملي که باعث پيشرفت او مي‌شود مهارت کارگروهي است. مهارت کارگروهي يکي از مهارت‌هاي هوش هيجاني و اجتماعي است. اهميت اين عامل به‌قدري است که مي‌توان گفت بخش بزرگي […]