اختر شمال
کاهش | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۱ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags کاهش

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: کاهش

افزايش بازده گردش کار چاپخانه

بارها شنيده‌ايم که عنصر بهره‌وري در چاپخانه‌هاي ما کمرنگ بوده و چاپخانه‌ها مخصوصا چاپخانه‌هاي توليد ليبل که در آن‌ها ضايعات زيادي توليد مي‌شود، داراي بهره‌وري پاييني هستند. سيستم “کانبان“ که در مقاله زير به توضيح آن پرداخته شده است از زير‌سيستم‌هاي “توليد به موقع“ و هر دوي اين سيستم‌ها از زير سيستم‌هاي “توليد ناب“ هستند […]