اختر شمال
کنترل تورم و ایجاد اشتغال در جامعه | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۱ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags کنترل تورم و ایجاد اشتغال در جامعه

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: کنترل تورم و ایجاد اشتغال در جامعه

محمود پدیدار، مدیرعامل شرکت پدید پردازش پایدار

امیدوارم دولت جدید بر مبنای اصول علم اقتصاد مشکل تورم و اشتغال را حل کند محمود پدیدار، مدیرعامل شرکت پدید پردازش پایدار: ۱- به نظر بنده دولت جدید در رابطه با مسائل اقتصادی دارای دو اولویت اصلی است: کنترل تورم و ایجاد اشتغال در جامعه. اگر دولت جدید بر مبنای اصول علم اقتصاد به سمت […]