اختر شمال
کیفیت چاپ در شروع چاپ | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۲۵ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags کیفیت چاپ در شروع چاپ

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: کیفیت چاپ در شروع چاپ

کیفیت چاپ در شروع چاپ

نویسنده آلبرت پورتر ترجمه از: حمید لباف بجز در مواردی که آماده‌سازی کار فقط شامل تعویض زینک می‌شود، کیفیت تصویر مورد چاپ را نمی‌توان با چاپ کاغذهای اول ـ که به طور آزمایشی نیز انجام می‌شود ـ به دست آورد. چنان‌چه قسمت‌هایی از تصویر بر روی کاغذ چاپ نشده باشد یا به عبارت دیگر جامانده […]