اختر شمال
۲۷۱ سال قبل از پنتون | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags 271 سال قبل از پنتون

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: 271 سال قبل از پنتون

۲۷۱ سال قبل از پنتون

هنرمندی هلندی ترکیب همه‌رنگ‌ها را با شرح هر کدام در کتاب ۸۰۰ صفحه‌ای دست ساز به تصویر کشیده بود مرتضی سلماسی در سال ۱۶۹۲ میلادی هنرمندی هلندی به نام “A. Boogert” اقدام به تدوین و نگارش کتابی در مورد ترکیب رنگها و همنشینی رنگهای آبرنگ کرد. او كتاب را با مقدمه‌ای کوتاه و توضیحاتی درباره […]