اختر شمال
۴.۰ Industry | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags 4.0 Industry

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: 4.0 Industry

فراگیری ویروس کرونا به فراگیری صنعت ۴/۰ شتاب می‌بخشد

گروه پژوهش شرکت همتا تردیدی نیست که ما شاهد دگرگونی‌های عمیقی در جهان هستیم، ویروس کووید ۱۹ باعث دگرگونی بنیادین در گردش کار کل جهان شده است. بسیاری از مردم جهان اکنون یا در قرنطینه خانگی هستند یا فاصله‌گذاری اجتماعی و فیزیکی را رعایت می‌کنند. فراگیری ویروس کرونا باعث شده روندهای متعددی شتاب گرفته و […]