اختر شمال
Iran-print-445، تتراپک-چاپ دیجیتال KBA-پرینت ویک-دنتون-امریکا-آلمان-تگزاس-صنعت-چاپ-۴۴۵ | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-445، تتراپک-چاپ دیجیتال KBA-پرینت ویک-دنتون-امریکا-آلمان-تگزاس-صنعت-چاپ-445

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-445، تتراپک-چاپ دیجیتال KBA-پرینت ویک-دنتون-امریکا-آلمان-تگزاس-صنعت-چاپ-445

تتراپک به چاپ دیجیتال رو می‌آورد

شرکت تتراپک تصمیم گرفته پاکت‌های خود را به‌طور کامل با چاپ دیجیتال تمام‌رنگی چاپ کند. این شرکت سیستم چاپی خود را از شرکت کونیگ‌اند بائر(KBA) خریداری خواهد کرد. این اولین بار است که تتراپک سراغ چاپ دیجیتال برای تولید پاکت‌های خود رفته است. تتراپک معتقد است چاپ دیجیتال مراحل طراحی تا چاپ را تا حد […]