اختر شمال
Iran-print-448،طراحی و چاپ مبتکرانه و غیرمعمول بسته‌‌بندی-قوطی های متفاوت- قوطی‌های متفاوت– ظرف صنعتی-صنعت-چاپ-۴۴۸ | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۱ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-448،طراحی و چاپ مبتکرانه و غیرمعمول بسته‌‌بندی-قوطی های متفاوت- قوطی‌های متفاوت– ظرف صنعتی-صنعت-چاپ-448

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-448،طراحی و چاپ مبتکرانه و غیرمعمول بسته‌‌بندی-قوطی های متفاوت- قوطی‌های متفاوت– ظرف صنعتی-صنعت-چاپ-448

طراحی و چاپ مبتکرانه و غیرمعمول بسته‌‌بندی

یافتن بسته‌بندی‌های خاص، خلاقانه و پیشرو در بین قوطی‌های منتخب سال مصرفی‌شده در مجله قوطی‌ساز (The Canmaker) تلاشی با ارزش است. بخصوص که در صف شرکت‌کنندگان اخیر با طرح‌هایی غنی مواجه هستیم که برای کسب جایزه سال صف‌آرایی کرده‌اند. تعداد زیادی از قوطی‌هایی که مورد توجه داوران و کارشناسان حاضر در نشست مجله قوطی‌ساز قرار […]