اختر شمال
Iran-print-456 – چاپ سه بعدی و ماسک | ماهنامه صنعت چاپ
شنبه ۲۳ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-456 – چاپ سه بعدی و ماسک

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-456 – چاپ سه بعدی و ماسک

چاپ سه بعدی چگونه به جنگ کرونا می رود؟

چاپ ماسک های پلی یو، ویژه کادر درمانی منبع: fabbaloo.comترجمه از: بیتا توفیقیان فناوری به جنگ کرونا آمده و چاپگرهای سه بعدی از پیشگامان این نبرد هستندتلاش ها برای جلوگیری از پخش ویروس کرونا که تا همین حالا هم در سرتاسر جهان جان بیش از ۴۳۰۰ انسان را گرفته و پیش بینی می شود که […]