اختر شمال
JIT | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags JIT

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: JIT

افزايش بازده گردش کار چاپخانه

بارها شنيده‌ايم که عنصر بهره‌وري در چاپخانه‌هاي ما کمرنگ بوده و چاپخانه‌ها مخصوصا چاپخانه‌هاي توليد ليبل که در آن‌ها ضايعات زيادي توليد مي‌شود، داراي بهره‌وري پاييني هستند. سيستم “کانبان“ که در مقاله زير به توضيح آن پرداخته شده است از زير‌سيستم‌هاي “توليد به موقع“ و هر دوي اين سيستم‌ها از زير سيستم‌هاي “توليد ناب“ هستند […]