اختر شمال
Labelfire | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۲۵ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags Labelfire

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Labelfire

آینده گالوس زیر سایه هایدلبرگ

منبع: نشریه Labels & Labeling گروه ترجمه با فسخ قرارداد خرید کمپانی گالوس توسط شرکت Benpac، مدیر ارشد اجرایی هایدلبرگ، Rainer Hundsdörfer اعلام کرد که گالوس در آینده، به عنوان یک کمپانی مستقل در مجموعه هایدلبرگ به فعالیت خود ادامه خواهد داد. اندی توماس ایمانز گزارش می دهد. طی سال گذشته، صنعت لیبل مشتاقانه سرنوشت […]