اختر شمال
Type world | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags Type world

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Type world

موزه چاپ امریکا، ۲۰۲۱ را سال فرانک رومانو اعلام کرد

مرشد چاپ دیجیتال، ۸۰ ساله شد فرانک رومانو از سرآغاز چاپ دیجیتال، در تئوریزه کردن این فرایند و آینده‌نگری آن قلم زده و سخنرانی کرده است. چندین سمینار برگزار کرده و چندین کتاب نوشت بعضی از کتاب‌هایش مثل «آینده چاپ در قرن ۲۱، ترجمه حسین احمدی» در ایران به چاپ رسیده‌اند. او به عنوان میهمان […]