ارتفاع ميزكار

میزکار

همان‌گونه كه نمي‌توان كفش‌هايي با سايز يكسان براي كاركنان خريد و انتظار داشت آنها در پوشيدن آنها راحت باشند، نمي‌توان يك وسيله مانند ميز كار با ارتفاع يكسان را نيز براي همه كاركنان در محيط كار در نظر گرفت اما امروزه در بسياري از جاها و به‌خصوص در محيط‌هاي كاري ميزهاي كار با ارتفاع يكسان در اختيار كاركنان قرار دارد. فردي كه قدش بلند است پشت همان ميزي فعاليت مي‌كند كه همكارش با قدکوتاه كار مي‌كند. نتيجه‌اش كمردرد و گردن درد براي فرد بلندقد و درد نواحي كتف و شانه و احتمالا زانو براي فرد کوتاه‌قد است. علاوه بر اندازه قد كاركنان كه فاكتور مهم و تأثيرگذاري است نوع كاري هم كه انجام مي‌شود در تعيين ارتفاع ميز نقش دارد. چنانچه ارتفاع ميز كار بلند باشد كاربر مجبور است براي جبران اين بلندي دست خود را در ارتفاع بالاتري قرار دهد و پس از مدتي فرد از ناحيه گردن و شانه‌ها دچار آسيب خواهد شد. اگر ارتفاع ميز كار كوتاه باشد به خم شدن فرد و کمردرد منجر مي‌شود. بهترين ارتفاع ميز كار براي هر فرد ارتفاعي است كه وقتي وي مي‌ايستد فاصله آرنج تا ميز ۵ تا ۱۰ سانتي‌متر باشد.

سه قانون مهم در بحث
ارتفاع ميز كار
۱) در كارهاي ظريف مانند طراحي و نقاشي يا مونتاژ قطعات ريز و سبك، ارتفاع مناسب ميز كار ۵ تا ۱۰ سانتي‌متر بالاي آرنج است.
۲) در كارهاي سبك يا فعاليت‌هايي كه نياز به نيروي بدني متوسطي است و فرد براي جابه‌جا كردن قطعات نياز به فضا دارد ارتفاع ميز كار ۱۰ تا ۱۵ سانتي‌متر پايين‌تر از آرنج است.
۳) در كارهاي ايستاده سنگين كه نياز به نيروي بدني زيادي است ارتفاع ميز كار ۱۵ تا ۴۰ سانتي‌متر زير آرنج توصيه شده است.

ميزهايي باقابليت تنظيم ارتفاع
دانش ارگونومي ميزهاي باقابليت تنظيم ارتفاع را پيشنهاد مي‌كند. هرچند ممكن است اين پيشنهاد كمي ‌هزينه دربرداشته باشد اما مطمئن باشيد به‌سلامت كاركنان كمك زيادي مي‌كند. اين ميزها براي هر فردي با هر طول قامتي و براي هر شغلي با هر نيروي بدني موردنيازي قابل‌استفاده است و از صدمات و اختلالات اسكلتي عضلاني به افراد جلوگيري مي‌كند.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید