اعلام نظر ایران روتاتیو در باره طرح جدید واگذاری ماشین چاپ به چاپخانه داران

به دنبال انتشار خبر روش جدید ارایه ماشین چاپ هایدلبرگ به چاپخانه ها، از شرکت ایران روتاتیو نمایندگی رسمی هایدلبرگ در ایران درباره احتمال برقراری چنین مناسباتی با چاپخانه‌ها برای واگذاری ماشین چاپ در ایران جویا شدیم. پاسخ ایران روتاتیو چنین است:
در پاسخ به نامه ماهنامه صنعت چاپ در خصوص طرح جدید Heidelberg Subscription لازم به ذکر است این راهکار منحصربه‌فرد برای سرمایه‌گذاری چاپخانه‌ها طرحی است که در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت اقتصادی و تجاری موجود، قابل اجرا در ایران نمی‌باشد و پاسخ به این پرسش که آیا در آینده امکان ایجاد فضای این چنینی برای سرمایه‌گذاری‌های اشتراکی فراهم باشد یا خیر، در زمان حال امکان‌پذیر نیست.
با این حال این موضوع به عنوان یک خبر بین‌المللی و رویکرد نوین در سرمایه‌گذاری‌، جای توجه داشته و می‌تواند موضوع جذابی برای بخش پست بین‌المللی نشریه صنعت چاپ باشد.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید