تولد عضو جدید خانواده رسانه‌های تخصصی چاپ و بسته‌بندی کشور

0
608

خیر مقدم به «بازار بسته‌بندی»

اولین شماره ماهنامه علوم پایه و فنی و مهندسی صنعت بسته‌بندی با عنوان «بازار بسته‌بندی»، آذر ۱۴۰۰ منتشر شد. این نشریه در ۱۰۰ صفحه به قیمت ۹۵ هزار تومان عرضه می‌شود. مجله بازار بسته‌بندی به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی احمد سمیعی و سردبیری بهروز قزلباش، در قطع رحلی بزرگ روی کاغذ گلاسه و به صورت چهاررنگ، منتشر شده است. این ویژگی‌های آشنا یادآور مجله موفق چاپ و نشر است.
تیم مطبوعاتی چاپ و نشر در ادامه فعالیت پیگیر هفده ساله، متناسب با نیاز بازار، این نشریه را با سمت‌گیری اختصاصی بسته‌بندی تدارک دیده‌اند تا فضای بهتری برای طرح مسائل این صنعت مهم فراهم آورند.
در سر مقاله اولین شماره بازار بسته‌بندی به قلم مدیرمسئول می‌خوانیم:
«مجله بازار بسته‌بندی سعی دارد، علاوه بر نسخه چاپی در بهترین کیفیت ممکن و توزیع هدفمند آن، از طریق رسانش پیام در فضای مجازی و بازخوردگیری از مخاطبان و فعالان صنعت و بازار بسته‌بندی، تعامل ارتباطی مؤثری به سود فعالان بازار بسته‌بندی به طور عام ایجاد ‌کند. »
در فراز دیگری آمده است: «ما سعی خواهیم کرد، فهم خود را از مشتریان بالقوه و بالفعل بازار بسته بندی با تکیه بر دو وجه اجتماعی درون صنعتی و جامعه برون صنعتی، درباره بازار بسته‌بندی به اشتراک بگذاریم.»
در ادامه می‌خوانیم: «بدون همیاری و همکاری مخاطبان این نشریه، که در واقع صاحبان اصلی آن نیز هستند، امکان تحلیل مفید و سامان‌بخشی از اجتماع صنعتی و جامعه باز فراهم نخواهد شد و در غیاب فهم درست از نظام کنش ـ واکنش مشتریان به دست نخواهد آمد.
فقدان چنین بستری برای مفاهمه و درک سوژه و طراحی ارتباطات با مشتریان بازار بسته‌بندی در مراحل تولید و پساتولید به عدم موفقیت خواهد انجامید و ای بسا برقراری مفاهمه و مراوده ارتباطی مؤثر، در تولید و نشر نیازهای بازار برای همه نیروهای فعال در بازار بسته‌بندی پیچیدگی‌های خود را به دامنه تقلید از حرکات ناسنجیده بکشاند و در نهایت تاخیر در حصول مقصد با آسیب‌های مالی و فرصت‌سوزی‌های فراوانی، منابع کشور را به هدر دهد.»
مقالات، گزارش‌ها و مصاحبه‌های اولین شماره بازار بسته‌بندی، سوژه‌های گوناگونی (از طراحی تا بازاریابی و فناوری، موادمصرفی و چاپ‌های متنوع بسته‌بندی) را پوشش داده و مصاحبه‌ها و گزارش‌هایی از مدیران واحدهای معتبر را در بر دارد.
گرچه مدیریت، سردبیری و حتی قطع و اندازه مجله، با مجله چاپ و نشر، یکسان است، طراحی و لی‌آت و ارائه مطالب، هویتی مستقل و ذائقه‌ای تازه را به نمایش می‌گذارد.
ماهنامه صنعت چاپ، ورود این نشریه جدید و پربار را به جمع رسانه‌های تخصصی چاپ و بسته‌بندی کشور تبریک می‌گوید و برای تیم سردبیری و اجرایی این نشریه، موفقیت در ارتقای صنعت بسته‌بندی کشور را آرزو دارد.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید