حضور انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران IFMMA در بزرگترین نمایشگاه صنعت بسته‌بندی جهان

0
730
Auf der interpack gibt es die neuesten Maschinen und Technologien für Etikettier- und Kennzeichnungstechnik, Packmittelproduktion und den integrierten Verpackungsdruck. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, innovative Lösungen zu entdecken, die eine effiziente Produktion, höchste Qualität und eine optimale Kennzeichnung und Identifikation der Produkte ermöglichen. At interpack, there are the latest machines and technologies for labelling and marking technology, packaging production and integrated packaging printing. Visitors have the opportunity to discover innovative solutions that enable efficient production, top quality and optimum product labelling and identification.

ماشین‌سازان ایرانی در اینترپک خوش ‌درخشیدند

غرفه انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران در نمایشگاه اینترپک ۲۰۲۳ درمرکز نمایشگاهی دوسلدورف فعالیتی چشمگیر داشت. این انجمن که ۵۶ شرکت معتبر را تحت پوشش دارد، ضمن معرفی قابلیت های اعضای خود، اطلاعات خوبی درباره صنایع غذایی و بسته بندی محصولات غذایی ایران را در اختیار مراجعه‌کنندگان و شرکت‌ها و انجمن‌های طرف مذاکره قرار می‌داد.
غرفه این انجمن به همراه شرکت برساز رویداد پارس در وروری شمالی اینترپک EN/E واقع بود.
به گفته سخنگوی این انجمن، چند شرکت عضو ایفما از جمله ماشین‌سازی خندابی و ماشین‌سازی امیدی نیز مستقلا در اینترپک غرفه داشتند.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید