ساختار صحیح و حسابداری دقیق چاپخانه شرط لازم برای موفقیت اشتراک هایدلبرگ است

امیر شهلایی مقدم، مدیر چاپ بهارستان، در رابطه با طرح سیستم اشتراک شرکت هایدلبرگ گفت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در وهله اول می‌دانیم که در ایران به دلیل روحیاتی که داریم شکل گیری کار گروهی کمی دشوار است و شاید این طرح با مشکل های متعددی روبرو شود.
وی ادامه داد: اجرای چنین طرحی برای چاپخانه های کوچک و سنتی، دشوار است، اگر واقع بینانه بگویم اصلا قابل اجرا نیست، در رابطه با چاپخانه های بزرگ نیز در صورتی قابل اجرا است که ساختار صحیح داشته باشند و از سیستم حساب داری منظمی برای بررسی سود و زیان برخوردار باشند و علاوه بر آن از لحاظ زیرساخت ها بی نقص باشند.
وی افزود: برای صحبت درباره چنین مسأله ای باید مطالعه ای کامل داشت و فی البداهه نمی توان صحبت کرد.
شهلایی مقدم گفت: چاپخانه های کوچک ممکن است از چنین طرحی استقبال کنند، زیرا واحدی که یک ماشین افست دو ورقی در چاپخانه اش دارد، با اجرای این طرح تصور می کند کارش توسعه یافته و سود کلانی عایدش می شود، در حالی که چنین نیست و اجرای این طرح در چاپخانه های کوچک و سنتی اصلا پیامدهای خوبی ندارد.
صحبت درباره اجرای موفق این طرح در شرایط موجود کمی غیر معقول است و با منطق جور در نمی آید چرا که اول ازهمه ما نیازمند شرایطی استاندارد و پایدار از نظر فضای کسب وکار و تجارت هستیم. به عبارتی شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد و تحریم های ظالمانه که از سوی قدرت های بزرگ مردم شریف کشور را هدف قرار داده است، رفع شود.
حال اگر همه شرایط فراهم آید قطعا کمپانی هایدلبرگ برای انجام چنین ریسکی شرایطی را پیش روی چاپخانه دار می گذارد و تنها چاپخانه ای می تواند از پس آن برآید که ساختار مالی درستی داشته باشد.
چاپخانه داران همیشه با مشکلاتی بخصوص در بحث مالیات برارزش افزوده ، مالیات بر درآمد وغیره مواجه بوده اند و تا حل نشود نمی توان حتی به شراکت با چنین کمپانی هایی فکر کرد چه آنکه به مرحله عمل درآید!
از طرفی اگر به دنبال پیشرفت هستیم و می خواهیم از دنیا عقب نمانیم نباید دست روی دست گذاشت و نگاه کرد بلکه باید به دنبال اصلاح ساختارها باشیم.
از شهلایی مقدم درباره چگونگی جلب اعتماد کمپانی هایدلبرگ برای تحویل ماشین به این روش پرسیدم و چنین پاسخ داد: در واقع وجود ساختارهای درست و رفع موانع اقتصادی فعلی خود تامین کننده اعتماد است اما نقش نظارتی سندیکا ها و اتحادیه را در جلب اعتماد، نمی توان نادیده گرفت و طبیعی است وقتی چنین کمپانی هایی قصد سرمایه گذاری دارند، باید اتحادیه ها وارد شده و نقش آفرینی کنند.
وی ادامه داد: به دلیل ساختار های اجتماعی شاید نقش اتحادیه ها کمرنگ به نظ‌رآید اما این وضعیت رو به بهبود است و دولت متوجه نقش ضروری این نهاد در سیستم اجرایی شده است.
شهلایی مقدم در آخر گفت: تحریم ها نه تنها رزق و روزی مردم را هدف گرفته و به سلامتی آنها آسیب رسانده، بلکه باعث شده ازتکنولوژی های روز جهانی عقب بیفتیم و با مسایلی همچون دشواری تامین مواد اولیه، قطعات یدکی، معامله با واسطه و غیره مواجه شویم که همه به ضرر صنعت چاپ است.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید