شجاع: ورود محموله‌هاي کاغذ به کشور قيمت آن را کاهش داد

شجاع: ورود محموله‌هاي کاغذ به کشور قيمت آن را کاهش داد

رييس تشکل هاي استاني چاپ کشور (به استثناي تهران) در گفتگو با خبرنگار «صنعت چاپ» عنوان کرد: «پس از برگزاري جلسه کارگروه بحران کاغذ، مورخ ۱۲ آذر که به رياست آقاي سينکي و با حضور معاونين وزير برگزار شد و همچنين در جلساتي که پس‌ازآن در ادامه رهيافت به آرام شدن بازار کاغذ صورت گرفت، بازار کاغذ تحرير آرام شده و قيمت هر بند آن، از ۱۱۰ هزار تومان به ۹۵ هزار تومان کاهش يافت.» وي بابيان اين مطلب، ضمن اشاره به افزايش جهاني قيمت کاغذ و افزايش نرخ ارز مبادله‌اي، قيمت ۹۵ هزار تومان براي هر بند کاغذ را در بازار کنوني ايران منطقي و منصفانه برشمرد.

شجاع در خصوص کاغذ روزنامه با يادآور شدن ورود محموله کاغذ روزنامه از شمال غرب کشور که پيش‌تر خبر ورود آن به دنبال تصميم معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد، از سوي رسانه‌ها منتشرشده بود، گفت:«  اين محموله که بين ۶ تا ۱۰ هزار تُن وزن دارد، وارد کشور شده است که به بازار تزريق مي‌شود. اين اقدام قطعا تاثير بسزايي در کاهش قيمت کاغذ دارد. همچنين کمبودهايي که درزمينه کاغذ روزنامه وجود دارد رفع مي‌شود» وي اين را در حالي عنوان ‌کرد که چند هفته قبل برخي از روزنامه‌ها به دليل گراني و کمبود کاغذ، تيراژ خود را پايين آورده و بعضي نيز به‌اجبار يا به نشان اعتراض، از ادامه انتشار شمارگان خود بازماندند.

رييس تعاوني لتوگرافان که در جلسات مربوط به کاغذ به‌عنوان نماينده مصرف‌کنندگان کاغذ معرفي‌ شده، خاطرنشان کرد:« به‌زودي ۱۵۰۰ تُن کاغذ روزنامه از سمت جنوب به کشور وارد مي‌شود که اين هم در بهبود شرايط بازار کاغذ بي تاثير نخواهد بود».

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید