قیمت روز کاغذ

 

 

🔹تحریر ۷۰ گرمی اندونزی ۹۰*۶۰ (۵۰۰ برگ)
۲۸۰.۰۰۰ تومان

🔸تحریر ۷۰ گرمی اندونزی ۷۰*۱۰۰ (۵۰۰ برگ)
۳۲۰.۰۰۰ تومان

🔹تحریر ۷۰ گرمی چینی ۹۰*۶۰ (۵۰۰ برگ)
۲۷۵.۰۰۰ تومان

🔸تحریر ۷۰ گرمی چینی ۷۰*۱۰۰ (۵۰۰ برگ)
۳۱۵.۰۰۰ تومان

🔹گلاسه ۱۳۵ گرمی ۹۰*۶۰ (کیلو)
۱۸.۰۰۰ تومان

🔸گلاسه ۱۳۵ گرمی ۷۰*۱۰۰ (کیلو)
۱۸.۰۰۰ تومان

🔹مقوا گلاسه ۲۵۰ گرمی ۹۰*۶۰ (کیلو)
۱۸.۵۰۰ تومان

🔸مقوا گلاسه ۲۵۰ گرمی ۷۰*۱۰۰ (کیلو)
۱۸.۵۰۰ تومان

🔹پشت طوسی ۳۰۰ گرمی ۹۰*۶۰ (کیلو)
۱۴.۵۰۰ تومان، در بازار کم یاب است

🔸پشت طوسی ۳۰۰ گرمی ۱۰۰*۷۰ (کیلو)
۱۴.۵۰۰ تومان، در بازار کم یاب است

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید