نیروی انسانی و مستندسازی تجربه‌ها


دو مساله مبرم صنف چاپ


به گمان این عضو کوچک خانواده چاپ، دو نکته به‌عنوان نکات مهم و مبرم صنف چاپ باید در شرایط کنونی مورد توجه قرار گیرد:
۱- اولین نکته که از فوریت برخوردار است این است که صنف چاپ با کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر روبه‌روست. هم‌اکنون در زمینه تأمین نیروی انسانی ماهر وارد مرحله بحران شده‌ایم. هرچند اتحادیه چندین جلسه آموزش برای نیروی انسانی چاپخانه‌ها برگزار کرده است، این‌گونه اقدامات به دو دلیل پاسخگو نیست:
دلیل اول: دستمزدی که چاپخانه‌داران می‌توانند به کارگران پرداخت کنند، کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و این شکاف چنان عمیق است که هیچ انگیزه‌ای برای نیروی کار باقی نمی‌ماند تا در صنف چاپ جویای شغل باشد.
دومین دلیل؛ چشم‌انداز این صنف است. در گذشته هر کارگری که مشغول به چاپ بود، امید داشت چند سال آینده، خود بتواند چاپخانه‌ای تأسیس کند یا با کسی شریک شود، ولی امروز این چشم‌انداز چنان دور است که هیچ علاقه و انگیزه‌ای برای جوانان در این عرصه باقی نمی‌گذارد.
۲- دومین مساله این است که این صنف فاقد هرگونه بایگانی و مستندسازی از داشته‌ها و تاریخچه و تجربیاتش به‌صورت یکجا و طبقه‌بندی شده است که در یک مکان متمرکز باشد. البته در اتحادیه چاپخانه‌داران یا ارشاد بخشی از این اطلاعات موجود است که متمرکز و منسجم نیست که محققین بتوانند جهت تحقیق و پژوهش در این رشته به آن مراجعه کنند تا برای تحقیقات خود مجبور نباشند از صفر شروع کنند. البته اتحادیه چاپخانه‌داران پروژه‌ای برای تجلیل از چهره‌های برتر این صنف در دست اقدام دارد که انتظار می‌رود اطلاعات و دستاوردها و تجربیات این افراد را جمع‌آوری ‌کند و این می‌تواند فتح بابی باشد برای جمع‌آوری اطلاعات پایه برای آن بایگانی موردنظر، منتها باید وجوه مختلف این صنعت و صنف را موردنظر قرار داد و داده‌های مختلف، یکجا و متمرکز طبقه‌بندی شود تا بتواند برای محققین و نسل آینده راه‌گشا باشد.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید