پروژۀ وردیگریس، ترویج استانداردهای محیط زیستی در صنعت چاپ

پروژۀ وردیگریس Verdigris Project یک نهاد ناظر و مبتکر صنعتی جهت ارتقای آگاهی از چگونگی تأثیر مثبت چاپ بر محیط زیست است و به چاپکاران کمک می‌کند تا اطلاعات خود را دربارۀ استانداردهای محیط زیستی به روز نگه دارند و بدانند چگونه با مدیریت کسب و کار دوستدار طبیعت، می‌توانند درآمد و سود خود را بهبود بخشند.

پروژۀ وردیگریس را این کمپانی‌ها پایه‌گذاری کرده‌اند:

AgfaGraphics , Digital Dots , HP , KODAK , RICOH , SPLASH! , unity

همچنین شرکت‌های Kornit Digital , FESPA , efi  و XEIKON از جمله حامیان این پروژه هستند.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید