۹ هزار کارگر کارخانه‌های کاغذسازی فنلاند دست به اعتصاب زدند

بیش از ۹ هزار نفر از کارگران کارخانه‌های کاغذسازی در فنلاند به‌دلیل عدم توافق با کارفرمایان برای افزایش دستمزد برای سه هفته دست به اعتصاب زدند. شش هزار کارگر دیگر در صنایع چوب‌بری، تولید تخته سه‌لا و دیگر کارخانه‌های مربوط به صنایع جنگلی از ۲۷ ژانویه اعتصاب خود را آغاز کرده بودند. در مجموع بیش از ۱۵ هزار نفر در صنایع کاغذسازی چوب‌بری و صنایع جنگلی دست از کار کشیده‌اند و کارفرمایان می‌گویند اگر توافقی حاصل نشود کارخانه‌ها را به مدت سه روز مهر و موم می‌کنند به‌گونه‌ای که هیچ کارگری نتواند وارد محل کار خود شود.
انتظار می‌رود این اعتصابات تأثیر منفی برای صادرات جهانی کاغذ داشته باشد. گفتگوها بین اتحادیه صنایع کاغذ فنلاند Paperillito و فدراسیون صنایع جنگلی فنلاند در تمام روز سه‌شنبه ۲۸ ژانویه در جریان بود ولی هیچ توافقی حاصل نشد.
اتحادیه کارگران می‌گوید: «ما و فدراسیون صنایع جنگلی تلاش کردیم تا به یک تفاهم برسیم و افرادی نیز برای میانجی‌گری بین ما، همه تلاش خود را به‌کار بستند، ولی نمایندگان سازمانی که وظیفه میانجی‌گری بین ما را داد اعلام کرده که هنوز برای آشتی و تفاهم زود است. اگر بین دو طرف تفاهم برقرار شود، اعتصاب و تعطیلی کارخانه‌ها همزمان پایان خواهد یافت.»
بر اساس خبری که توسط رویتر اعلام شد، اتحادیه کارگران درخواست حقوق بیشتر و ساعات کاری کمتر دارد. کارفرمایان در پاسخ گفته‌اند: در حال حاضر نیروی کار در فنلاند در مقایسه با دیگر کشورها از جمله سوئد و آلمان بسیار گران‌تر است.
جیرکی هولمن که به نمایندگی از فدراسیون صنایع جنگلی با کارگران مذاکره می‌کند می‌گوید: فدراسیون می‌خواهد قابلیت رقابتی صنایع جنگلی فنلاند را حفظ کرده و آینده شغلی کارگران را نیز تأمین کند. ولی مذاکره با اتحادیه‌ها به گِل نشسته و اعتصاب‌ها در حال حاضر تولید صنایع جنگلی را در سراسر فنلاند فلج کرده است.
فدارسیون صنایع جنگلی فنلاند هفته‌ها است در مورد بسته پیشنهادی خود برای بهبود قابلیت‌های رقابتی صنایع جنگلی و نزدیک کردن آنها به شرایط دیگر تولیدات صادراتی فنلاند و رقبای کلیدی خود مذاکره می‌کند.
از جمله کارخانه‌هایی که در اثر اعتصابات تعطیل شده‌اند می‌توان upm-kymens، stora Enso و Metsa Board اشاره کرد.
شرکت upm در گزارش مالی ۲۰۱۹ خود که روز ۲۹ ژانویه منتشر شد، به اعتصابات اشاره کرده است.
در این گزارش ذکر شده که شرکت upm خود را برای فعالیت‌های کارگران از قبل آماده کرده بود و آماده است تا پاسخگوی تقاضا و سفارشات مشتریان خود و تأمین آنها از طریق استفاده از ذخایر موجود و یا ذخایر دیگر کارخانه‌هایی که در خارج از فنلاند قرار دارند، باشد.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید