اختر شمال
تاسیس چاپ | ماهنامه صنعت چاپ | برگه ۱۰
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags تاسیس چاپ

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: تاسیس چاپ

گرايش فعالان چاپ خراسان به سرمايه‌گذاري در حوزه ليبل

سرمايه‌گذاري در حوزه چاپ ليبل رو به افزايش است و گواه اين مدعا افزايش فراواني ماشين‌آلات ليبل وارد شده است به استناد آمارهايي که نشريه صنعت چاپ منتشر مي‌کند. پس گفتن اينکه برخي از کارشناسان چاپ، سرمايه‌گذاري‌هاي سال ۹۶ صنعت چاپ کشور را معطوف به بخش ليبل عنوان مي‌کنند، چندان بي‌راه نيست و به اقتضاي […]

همه چشمه‌هاي اعتبار سرمايه‌گذاري

براي تاسيس و راه‌اندازي يک چاپخانه بايد چقدر پول فراهم کرد؟ کل هزينه سرمايه‌گذاري؟ ۲۰ درصد آن؟ ۶۰ درصد آن؟ هيچ؟ پاسخ‌هاي مختلفي مي‌توان به اين پرسش داد و بستگي به اين دارد که چه امکانات مختلفي براي تامين منابع در اختيار يا در دسترس قرار دارد. براي کمک به سرمايه‌گذاري و به عنوان منابع […]

کندوکاو انساني

هر داوطلب استخدام مي‌تواند يک معدن اکتشاف نشده از استعدادها باشد اگر قرار باشد براي انجام يکي از امور اداري، فني يا اپراتوري چاپخانه شخصي را که هيچ اطلاع پيشيني در مورد سوابق کاري او نداريد انتخاب کنيد، به چه روشي او را از نظر شخصيت و سوابق و تجربه ارزيابي مي‌کنيد؟ مصاحبه با استخدام‌شونده […]