اختر شمال
دزدان | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۱ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags دزدان

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: دزدان

دزدان فرهنگ

کپي غيرقانوني کتاب معضلي جدي در کشور به شمار مي‌آيد که در طول ساليان مختلف همواره ذهن دست اندرکاران حوزه نشر را مشغول کرده است، دغدغه‌اي جدي که به دليل نقص قوانين در کشور، همچنين نبود زيرساخت‌هاي فرهنگي هيچ‌گاه به طور جدي به آن پرداخته نشده است. مي‌توان گفت که چاپ و تکثير غيرقانوني کتاب‌هاي […]