رفتار غیرعادی مرکب، از نوردها تا زینک ولاستیک

0
1890

مشکلات چاپ افست، عمدتاً به رفتار مرکب بستگی دارد. چه رفتار آن با آب و چه بد قلقی‌های آن در برابر تغییرات دما و رطوبت محیط و نشستن روی زینک و تمام مسیری که از قطار نوردها طی می‌کند تا به زینک برسد و سپس به لاستیک و از آنجا به کاغذ منتقل شود. تازه بعد از این هم مشکلات خشک نشدن و پشت زدن و غیره را داریم. به هر حال احتمال این که در یکی از این مراحل انتقال مرکب مشکلی بروز کند، بعید نیست. در اینجا با شماری از این مشکلات آشنا می‌شوید و راه‌حل‌های رفع این اشکالات را از جزوه آموزشی «راهنمای رفع اشکال افست ورق»، از انتشارات شرکت تولیدی مرکب ایران می‌خوانید.

۲۲- نورد‌های مركب , مركب به خود نمی‌گیرند . ( Stripping )

چاپ ضعیف است. مقدار مركب در نورد مركب بسیار زیاد است. ولی مركب در نورد‌ها جریان نداشته وبه زینك ولاستیك منتقل نمی‌شود. بعبارتی نوردهای مركب ,مركب به خود نمی‌گیرد.

دلایل احتمالی:
۱. سطح نوردها شیشه شده است .
۲. تنظیم نوردهای چاپ صحیح نیست .
۳. الانس آب و مركب بسیار ضعیف است و مركب بیش از اندازه امولسیون شده و آب به داخل مخزن مركب نفوذ كرده است .
۴. داروی آب ضعیف است .
۵. محلول شستشوی لاستیك به داخل نورد مركب و مخزن مركب نفوذ كرده است .
۶. مواد دافع مركب بر روی نوردها وجود دارد .
۷. اشكال در مركب چاپ است.

رفع اشكال :
۱-۱. نورد‌های انتقال مركب و مركبدان را كاملا شستشو داده و تمیز کنید .
۱-۲. كلیه نوردها را از دستگاه خارج کرده و با استفاده از مایع مناسب ضد شیشه شدن نوردها را كاملا تمیز کنید .
۲. نورد‌های مركب و آب را مجدا تنظیم و فیلر کنید .
۳. میزان آب بر روی زینك را به حداقل كاهش دهید .
۴. میزان PH داروی آب و درصد آنرا كنترل کنید .
۱-۵. مركبدان و نورد‌های مركب را شسته و پس از تعویض مركب مجددا چاپ را شروع کنید .
۲- ۵. مركب را تعویض کنید.
۶. نورد استیل غیر حساس شده است لذا از تمیزكننده‌‌های مناسب برای شستشوی آن استفاده کنید.
۱-۷. ویسكوزیته مركب را با شل كن پیشنهادی شركت تولیدكننده كاهش دهید .
۲-۷. با تولیدكننده مركب مشورت کنید .

۲۳- ایجاد لجن در مخزن داروی آب ( Algae / Bacteria growth )

مخزن آب و لوله‌های انتقال داروی آب با لجن بی رنگ پوشیده شده‌اند كه باعث بسته شدن سیستم لوله‌های انتقال داروی آب شده ودر انتقال آب به سینی آب ایجاد مشكل می‌کنند. از آنجائی‌كه باكتری‌ها بر روی میزان اسیدیته آب تاثیر دارند,درنتیجه بر روی امولسیون آب و مركب تاثیر می‌گذارند .

دلایل احتمالی:
۱. نوع داروی آب نامناسب است .
۲. درصد داروی آب مورد استفاده صحیح نیست .

رفع اشكال :
۱. از داروی آب با افزودنی ضد باكتری استفاده کنید .
۱-۲. درصد داروی آب را با هماهنگی شركت تولیدكننده تنظیم کنید.
۲- ۲. با شركت تولید كننده داروی آب مشورت کنید.

۲۴ – ریزش مركب از كناره‌های نوردها یا مركبدان ( Seepage Dripping )

ریزش مركب بیشتر از بین نورد انتقال مركب و تیغه مركبدان، یا ریزش مركب از كنار نورد‌های انتقال مركب و مخزن مركب دیده می‌شود.

دلایل احتمالی:
۱. فیلر بین تیغه مركبدان و نوردها صحیح نیست و فاصله زیاد است .
۲. فیلر بین نورد‌های مركب درست نیست و زیاد است .
۳. دو سر نورد‌های مركب بدلیل تحت فشار بودن، دارای اشكال است .
۴. فلو (جریان) مركب بسیار زیاد است .

رفع اشكال :
۱. نورد‌های چاپ را كاملا تنظیم کنید .
۲. فیلر نورد‌ها و تیغه مركبدان را كنترل کنید.
۳. سطح نوردها را كنترل و در صورت نیاز نورد را تعویض کنید .
۴. با شركت تولید كننده مركب مشورت کنید و از مركب با فلو پائین‌تر استفاده شود .

۲۵- پرش مركب ( Flying Misting )

ذرات غبار مركب كه دارای اندازه ۲۰ – ۱۵ میكرون است، در اطراف ماشین و بر روی كاغذ مشاهده می‌شود.

دلایل احتمالی:
۱. نوردهای چاپ تنظیم نیست و فاصله بین برخی از نوردها زیاد است .
۲. مركب بیش از اندازه در بین نوردها در جریان است .
۳. درجه حرارت محیط چاپخانه بالاست .
۴. مركب دارای فلو (جریان) بسیار بالا است .

۵. سرعت دستگاه چاپ بسیار بالاست .

رفع اشكال :
۱. تنظیمات نوردهای مركب را كنترل و در صورت نیاز مجددا فیلر کنید.
۲. فیلم مركب بر روی نورد‌ها را به حداقل كاهش دهید .
۳. درجه حرارت محیط چاپخانه را كاهش دهید .
۱-۴. از مركب با فلو(جریان) پائین‌تر استفاده نمائید .
۲ -۴. با شركت تولیدكننده مركب مشورت کنید .
۵. سرعت چاپ را كاهش دهید .

۲۶- اكسید شدن زینك (Oxidation)

زینك پس ازظهور در قسمت لیتوگرافی تا زمان چاپ در تماس با هوا قرار داشته. لذا قسمت‌های چاپ نشونده زینك در معرض هوا اكسید شده و باعث جذب اكسیژن شده و در نتیجه این قسمت‌ها جاذب مركب شده و باعث زمینه آوردن كار می‌شود.نمی‌گیرد.

دلایل احتمالی:
۱. صمغ نزدن پس از ظهور .
۲. توقف طولانی چاپ بدون صمغ زدن به زینك .
رفع اشكال :
۱. زینك را با محلول شستشوی زینك بطور كامل شستشو دهید .
۲. زینك را مجددا تهیه کنید .

۲۷- شكستن زینك (plat cracking)

زینك در هنگام كار در دستگاه چاپ ترك می‌خورد.

دلایل احتمالی:
۱. جهت زینك
۲. ضخامت زینك
۳. ابعاد زینك
۴. زینك به صورت مربع (گونیا) بریده نشده است.
۵. زینك به درستی بسته نشده است.
۶. زینك بیش از اندازه محكم شده و لذا تحت تنش و فشار است.
۷. اشكال در زیر لاستیكی و یا زینك
۸. ناحیه خم شده و میزان خم زینك نادرست است.
۹. محل بستن زینك كثیف و دارای اشكال میباشد .
۱۰. تنظیم دستگاه چاپ اشكال دارد.
رفع اشكال :
۱. جهت زینك را كنترل کنید.
۲. ضخامت زینك را از لحاظ كاركرد مناسب در دستگاه كنترل کنید.
۳. ابعاد زینك را كنترل کنید.
۴. زینك را از لحاظ مربع بودن كنترل کنید.
۵. پیچ‌های محكم كننده زینك را كنترل و اطمینان حاصل کنید كه زینك بدرستی بسته شده است.
۶. میزان كشش زینك را كنترل کنید.
۷. زیر لاستیكی را از لحاظ ابعاد, اندازه و حركت نکردن در حین چاپ كنترل کنید.
۸. میزان خم و ناحیه خم زینك را كنترل کنید .
۹. محل نگهدارنده زینك را كاملا تمیز نمایید.
۱۰. بلبرینگ‌های نوردهای آب و مركب را كنترل کنید و فشار آن‌ها را مجددا تنظیم کنید.

۲۸ – رجیستر نشدن رنگ های مجاور در چاپ چند رنگ (trapping )

چاپ دوم به خوبی کنار رنگ های چاپ قبلی نمی‌نشیند.

دلایل احتمالی:
۱. فاصله زمانی زیاد بین چاپ اول و دوم
۲. فیلم مركب چاپ اول بسیار ویسكوز و چسبنده است.
۳. درصد آب در چاپ اول بالاست.
۴. ازپودر اسپری بیش از اندازه در چاپ اول استفاده شده است..
۵. میزان خشك‌کن مركب زیاد است.
رفع اشكال :
۱-۱. فاصله زمان در چاپ را به حداقل كاهش دهید و یا در غیر این‌صورت چاپ دوم با فاصله زمانی مناسب و پس از خشك شدن كامل چاپ اول انجام شود .
۱-۲ . ترتیب چاپ را تعویض کنید.
۱- ۳. با دانسیتومتر نشست مركب‌ها را بر روی یكدیگر، كنترل کنید.
۲. چسب و ویسكوزیته مركب را تنظیم کنید.
۳. میزان آب و مركب را به حداقل كاهش دهید.
۴. میزان پودر را به حداقل كاهش دهید.
۱-۵. از مركبی كه زمان رویه بستن بیشتری دارد, استفاده کنید.
۲-۵. با تولید كننده مركب مشورت کنید.
۳-۵. از افزودن خمیر ضد سایش به مركب پرهیز کنید.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید