پاسپورت بهشت

0
920

نوبر اختراع گوتنبرگ

🔹فرانک رومانو به تاریخ رو می‌آورد و به ما می‌گوید: “قبل از اینکه گوتنبرگ انجیل را چاپ کند، آمرزش‌نامه چاپ می‌کرد.
“این برگه‌ها در حقیقت پاسپورت‌هایی بودند برای ورود به بهشت که به خریداران آنها امکان می‌داد بدون نیاز به عبور از مرحله برزخ، یک راست وارد بهشت شوند، البته اگر پول کافی پرداخت می‌کردند!
🔹 در این آمرزش‌نامه‌ها، جای خالی برای نوشتن اسم فرد نیز گذاشته  شده بود (چیزی شبیه وارد کردن اطلاعات متغیر و شخصی‌سازی سند چاپی در چاپ دیجیتال امروز!). اولین چیزی که گوتنبرگ چاپ کرد یک فرم آمرزش‌نامه بود، نه اوراق کتاب مقدس. او از راه فروش این قباله‌های بهشت درآمد خوبی به جیب زد.

مشاهده ویدیو:

https://www.aparat.com/v/yMgOY

www.aparat.com/v/yMgOY

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید