اختر شمال
یادداشت | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags یادداشت

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: یادداشت

دولت جدید و مطالبات صنعت چاپ ایران

بر کسی پوشیده نیست که نفس‌های اقتصاد ایران به شماره افتاده است. نه کلید دولت قبلی قفل اقتصاد را گشود و نه به وعده‌های دولت آینده می‌توان دربست امیدوار بود، چرا که ریشه مشکلات معمولا به دهها تصمیم مهم سیاست خارجی و داخلی و تناسب نیروها و مبارزه با فساد و رانت‌خواری‌های نهادینه شده بستگی […]