مروری بر جلوه های ویژه تکمیلی و تزئینی در صنعت چاپ و بسته بندی

0
147

عروس کارهای چاپی در چاپخانه

گروه پژوهش

ویژگی هایی چون متمایزبودن، کاربرد ماهرانه فناور ی ها و فرایندها همراه با دیگر تمهیداتی مانند سرمایه گذاری بالا در تجهیزات و مراکز تولیدی و استفاده از فرایندهای انحصاری، همه و همه مانع فعالیت جاعلان و کپی کاران میشود.
ترفندهای دیگر از جمله استفاده از ویژگیهای چاپی که مانع اسکن یک کار چاپی می شود و علایم و نشانهای نامریی نیز بخشی از فناوریهایی هستند که به شما کمک می کنند یک بسته بندی جعلی و قلابی را از بسته بندی فابریک تشخیص
دهید.
برای اینکه بتوان اصالت یک کالا را به طور موثر تشخیص داد، میتوان از جلوه های ویژه چاپی که به راحتی قابل شناسایی و
دیدن باشند، استفاده کرد. در یک سیستم کاملاً ایمن و متوازن برای شناسایی کالای جعلی و جلوگیری از انجام تقلب همواره از فناوریهای آشکار و پنهان و کالبدشکافانه و قانونی استفاده میشود که می توانند ابتدا کالاهای جعلی را شناسایی کرده، جعلی بودن آن را تأیید کنند و در نهایت نیز شواهد و مدارک قانونی برای شکایت از جاعلان را به دادگاه ارائه کنند.
فویل کوبی و برجسته سازی
)Foiling And Embossing( فوی لکوبی و برجسته سازی دو عملیات تکمیلی هستند که چاپکاران برای افزایش جذابیت بسته بندی و یا لیب لهای آب چسب انجام می دهند.
با اینکه برجسته سازی روی لیبلهای خودچسب کاری غیرمعمول نیست، از آنجایی که جنس لیبلهای خود چسب به گونه ای است که اجازه فشار قالب و برجسته سازی را به آن نمی دهد، برای برجسته سازی روی این نوع لیبل، معمولاً از چاپ گراور تخت )اینتاگلیو( و حتی سیلک اسکرین می توان استفاده کرد که به نوعی برجسته سازی را شبیه سازی می کند.

این کار باعث می شود تا لمس لیبل با دست خوشایند شده و جذابیت آن نیز بیشتر شود.
بااینحال عملیات برجسته سازی معمولاًبا استفاده از قالبهای حکاکی شده )نر و ماده( که از رو و پشت به کاغذ فشار می آورد تا شکل موردنظر ساخته شود، صورتم یگیرد. برجسته سازی برای چاپ حروف بریل روی جعبه های دارویی اجباری است، تا از این طریق افراد نابینا بتوانند جعبه دارویی مناسب خود را تشخیص بدهند. درعین حال اضافه کردن یک لیبل برحسته سازی شده دیکال برای تایید و شناسایی دارو همزمان با چاپ بریل، مزیت بیشتری داشته و درعین حال هزینه اضافی نیز به مشتری
تحمیل نمیکند.
انواع برجسته سازی برجسته سازی، متناسب با نوع افکت تصویر یا طرح موردنظر، دارای گونه های متنوعی است. همچنین برجسته سازی می تواند روی کاری که قبلاً به روش لترپرس، افست، فلکسو، سیلک اسکرین یا دیجیتال چاپ شده باشد، انجام شود یا روی بخشهای فویل کوب یشده سرد یا گرم اعمال شود.
انواع برجست هسازی در شکل شماره ۲ نشان داده شده است.
:Blind Embossing
برجسته سازی یا امباس کور )شکل شماره ۳ (، برجسته سازی بدون هیچ گونه چاپ است. در واقع رنگِ بخش برجسته سازی شده، همان رنگ سطح چاپ پذیر است. یکی از نمونه های این نوع برجسته سازی، مهرهای برجست های است که در دفترخانه ها روی اسناد می زنند.
به عبارت ساده تر برجسته سازی کور با ایجاد یک بخش برجسته با استفاد از یک قالب یا مهر، می تواند تصویری همرنگ سطح
چاپ پذیر بسازد، تصویری که می توان آن را لمس کرد و به خوبی روی سطح کاغذ تشخیص داد. این نوع برجسته سازی با
استفاده از یک تصویر سه بعدی، علاوه بر اضافه کردن یک عنصر امنیتی به سند یا کار چاپی نوعی زیبایی به کار می بخشد.
مواد مختلف لیبل از جمله کاغذ، فیلم، فویل، افکتها و جلوه های گوناگونی بروز می دهند، به همین دلیل برجسته سازی
می تواند یک گزینه انعطاف پذیر برای ایجاد وجه تمایز روی لیبل باشد.
Debossing:
دی باس یا گودکردن )شکل شماره ۳( در حقیقت عکس امباس یا برجسته سازی است. در این روش سطح کاغذ به جای اینکه
برجسته شود، گود می شود. برای ایجاد این نوع افکت از همان روش برجسته سازی استفاده می شود ولی به جای فشار از پشت، روی سطح کاغذ )یا هر سطح چاپ پذیر دیگری( فشار می آورند تا سطح موردنظر، در مادگی قالب بنشیند. این بخش گودشده می تواند یک لوگو یا واژه و عبارت باشد.
برای این کار باید سطح چا پپذیر با دقت انتخاب شود. )استفاده از سطوح چاپ پذیر سفید درخشان و یا سطوح خیلی صاف
توصیه نمیشود( تا تأثیر و جلوه موردنظر به دست بیاید.

 

:Registered Embossing

در این نوع برجسته سازی یک یا چند رنگ چاپ شده، برجسته می شوند تا از این طریق علاوه بر افزایش جذابیت کار، جعل، اسکن و کپی کردن آن کار چاپی به سختی انجام شده یا عملاً غیرممکن گردد.
به همین خاطر برجست هسازی همراه با چاپ مناطق برجسته، نوعی روش دفاعی در برابر حمله جاعلان به شمار میآید. از این روش به ویژه برای لیب لهای انواع مشروبات الکلی و آشامیدنیها استفاده میشود.
Combination Embossing:
در روش امباس ترکیبی ) شکل ۵( علاوه بر برجست هسازی از عملیات فویل کوبی )طلای سرد یا گرم( نیز استفاده میشود.
فویلکوبی روی تصویر برجسته باعث جلوگیری از فعالیت جاعلان م یشود زیرا چنین تصویری را نمی توان با استفاده از
دستگاه کپی، تکثیر کرد. فرایند فوی لکوبی )شکل ۶( را می توان به صورت آفلاین )با استفاده از ماشین ورقی( و یا ای نلاین )با استفاده از ماشین رول( انجام داد. در روش ای نلاین به یک ایستگاه فویلکوبی که روی ماشین چاپ نصب میشود همراه با یونیتهای دایکات نیاز است.
:Tint Embossing
در این نوع برجست هسازی یک فویل صدفی یا پاستیلی )فویل پاستیل دارای رنگهای آرامش بخش یا پاستیلی و ملایم
از جمله آبی کمرنگ یا صورتی است.( که ترانسپارنت هم هستند روی بخش برجسته شده را می پوشانند. این روش
برجست هسازی نسبتاً جدید است و به تازگی طرفداران فراوانی پیداکرده است. در این نوع برجسته سازی باید از سطوح چاپ پذیر سفید استفاده کرد زیرا فویلهای صدف پاستیلی رنگ، ترانسپارنت هستند.

Micro Embossing:

ریزبرجسته سازی، نوعی برجسته سازی است که عمق برجستگی آن بسیار کم است و معمولاً برای طرحهای بسیار پیچیده و با جزییات فراوان استفاده میشود. از این نوع برجسته سازی برای چاپ اسنادی که به جلو ههای امنیتی نیاز دارند، مانند بلیط
و اسناد حقوقی استفاده می شود. البته این روش برجسته سازی در دیگر موارد چاپ امنیتی نیز کاربرد دارد. مهرهای برجسته
یا نمادهای اصالت یک کالا، ویژگیهای امنیتی به لیبلها، فرمهای ادارای و دولتی، اسناد حقوقی و اسناد شرکتی اضافه می کنند. با این حال امروز این نوع جلوه های امنیتی تا حدی قدیمی و منسوخ شده اند و روش های دیگر در فرایندهای
چاپ دیجیتال و آنالوگ، پیش از چاپ، فویلکوبی و غیره، رفته رفته جایگزین روشهای قدیمیتر میشود.
:Glazing
گلیز به برجسته سازی گلاسه و درخشنده گفته میشود. برجست هسازی گلیز یک روش پرطرفدار برای برجسته سازی سطوح
چاپ پذیر تیره رنگ است. در این روش از گرما و فشار بیشتر قالب استفاده میشود.
همین امر باعث میشود درخشش سطح برجسته شده بیشتر شود. اگر از گرمای بسیار بالا استفاده شود، کاغذهای سبک و
نازک را می توان تیره کرد و رنگ کاغذ را تغییر داد. اگر کار به درستی انجام شود، کنتراست بسیار زیادی بین طرح و کاغذ ایجاد میکند.
یکی دیگر از رو شهای برجسته سازی، مُهرزنی است. در این روش چاپی و برجسته سازی، همان تصویر حکاکی شده
روی قالب فولادی یا مسی، عیناً چاپ میشود. در این فرایند قالبهای نر و ماده تخت روی پرس مهرزنی بسته می شوند.
در این ماشین معمولاً از سیستم نورد مرکب زن لترپرس که لایه مرکب را به سطح قالب ماده منتقل می کند، استفاده میشود.
سطح چاپ پذیر بین دو قالب قرارگرفته و با فشار زیاد پرس میشود و یک تصویر چاپ شده و برجسته شکل می گیرد.
لایه های فویل بسیاری از فو یلهایی که در عملیات فویل کوبی استفاده می شوند از ۵ لایه تشکیل شده اند. بالاترین لایه )که دورترین فاصله را با سطح چاپ پذیر دارد( یک فیلم حامل از جنس پل یاستر است. این لایه، یک لایه نازک زیره ) Release ( دارد که از فیلم، هنگامی که با قالب تماس پیدا می کند، جدا می شود. لایه بعدی، یک لاک یا کوت رنگی است که حاوی پیگمنت است. این پیگمنت است که به فویل رنگ می دهد. این لایه یا ترانسپارنت است یا مات.
چهارمین لایه یک کوت فلزی است که به طور معمول از آلومینیوم متالایز ساخته شده است و این لایه خاصیت انعکاس
نور و پشت پوشانی دارد و لایه نهایی یک لایه چسب است که باعث می شود فویل به سطح چاپ پذیر بچسبد.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید