آينده بسته‌بندي در خاورميانه و آفريقاي‌جنوبي تا 2019

0
4
صنعت چاپ

ترجمه: مريم حسين‌زاده

افزايش درآمدهاي واقعي و به‌دنبال آن شهرنشيني و جمعيت نسبتا جوان، خاورميانه و آفريقاي‌جنوبي را بازار هدف صنعت بسته‌بندي مي‌سازد. Smithers Pira حجم زيادي از مطالعات بازار جديد منتشر کرده است – آينده بسته‌بندي در خاورميانه و آفريقاي‌جنوبي تا 2019- به منظور ارائه يک ديدگاه به روز از بازار فعلي براي هر کسي که درگير آن هست يا به دنبال ورود به اين بازار سودآور است. Smithers Pira قدرت جهاني در زمينه زنجيره تامين بسته‌بندي، کاغذ و چاپ صنعت است. Smithers Pira که در سال 1930 تاسيس شده است، مشاوره، تست، اطلاعات و رويدادهاي استراتژيک و فني براي کمک به بينش مشتريان در بازار و شناسايي فرصت‌ها را فراهم مي‌کند.

گزارش آينده بسته‌بندي در خاورميانه و آفريقاي‌جنوبي تا 2019

Smithers Pira گزارشي با عنوان آينده بسته‌بندي در خاورميانه و آفريقاي‌جنوبي تا 2019 منتشر کرده است. گزارش بر مبناي ترکيبي عميق ازداده‌هاي اوليه و ثانويه است. تحقيقات اوليه شامل ترکيب عميق تلفن و مصاحبه‌هاي پيگيري با بازيکنان زنجيره ارزش خاورمـيانه و آفـريقـاي‌جـنوبي (MENA)، شامل يک گروه انتخابي از مصرف‌کننده نهايي بود. تحقيقات ثانويه شامل منابع متعددي از جمله گزارش‌هاي مالي شرکت‌هاي دولتي شرکت‌کننده در صنعت، وب‌سايت‌هاي کليدي تامين‌کنندگان صنعت، جلسات و کنـفرانـس‌هاي بسـته‌بـنـدي، نـشريـات صنـعـتي، پيـش‌بيـنـي‌هـاي فـن‌آوري‌هـاي مختلف و پروژه‌هاي اقتصادي جهاني است. به‌علاوه، اين داده‌ها و شناخت در اين مطالعه شامل اطلاعات جمع‌آوري شده با ارزش از نمايشگاه‌ها، قراردادهاي صنعتي مربوط به صنعت بسـتـه‌بـنـدي MENA اسـت. گـزارش
smithers Pira بازار بـسـتـه‌بـنـدي خاورميانه و آفريقاي‌جنوبي را در بازه زماني14-2009 مورد بررسي قرارداده است و در مورد دوره 5 ساله 2019-2014پيش‌بيني‌هايي ارائه کرده است. پيش‌بيني‌هاي ارزش بازار توسط محصولات بسته‌بندي، بخش مصرف نهايي و 12 بازار ملي ارائه شده است. به‌علاوه گزارش شامل تجزيه گرايشات و گردانندگان بازار، ساختار صنعت و شرکت‌کنندگان عمده بازار است.

 

وسعت بازار بسته‌بندي MENA

ارزش بازار بسته‌بندي MENA در حدود 41.1 بيليون دلار آمريکا در سال 2014 است و پيش‌بيني مي‌شود در دوره
19-2014 در رشد ترکيبي ساليانه 0/5 درصد، تا 4/52 بيليون دلار آمريکا
(نرخ 2013) رشد داشته باشد.

اين نشان‌دهنده نرخ رشد بالاتري نسبت به بازار جهاني بسته‌بندي است که پيش‌بيني مي‌شود در مدت مشابه در حدود 4 درصد رشد کند. تقاضاي بسته‌بندي به وسيله فعاليت اقتصادي بالاتر و افزايش درآمد واقعي، شهرنشيني، جمعيت نسبتا جوان و روبه‌رشد و توسعه بيشتر زيرساخت‌هاي خرده‌فروشي در چندين کشور MENA هدايت مي‌شود. تفاوت‌هاي قابل‌توجهي در اين عوامل در سراسرکشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا وجود دارد که در اين گزارش در نظر گرفته شده است. علاوه بر اين، بي‌ثباتي سياسي در منطقه تأثيراتي خواهد داشت. از سال 2011، خاورميانه و شمال آفريقا مرکز جنبش‌هاي دموکراسي انقلابي بوده است که از تونس و مصر آغاز شده و در سراسر منطقه گسترش مي‌يابد. ناآرامي‌ها در منطقه، همراه با شرايط اقتصادي بد در بازارهاي جهاني، بر توسعه صنعت بسته‌بندي در برخي کشورها تاثيرمنفي گذاشته است. اگرچه، با وجود بي‌ثباتي سياسي، انتظار مي‌رود که اقتصاد منطقه‌اي رشد کند.

 

گرايشات و محرک‌هاي مهم

محرک‌هاي کليدي گوناگون و روند‌هايي وجود دارد که احتمالا در بازارهاي بسته‌بندي خاورميانه و آفريقاي‌جنوبي تا سال 2019 تاثير مي‌گذارد. اينها اقتصادي، جمعيت شناختي، سياسي، بسته‌بندي و خرده‌فروشي هستند. در ابتدا انتظار مي‌رود که تأثير بالقوه مثبت بر تقاضاي بسته‌بندي از افزايش فعاليت اقتصادي و افزايش درآمد سرانه داشته باشد، اما بين کشورها تفاوت زيادي وجود دارد؛ علاوه بر اين، تهديدي جدي براي رشد اقتصادي از نظر بي‌ثباتي سياسي در منطقه وجود دارد. از لحاظ جمعيت شناختي، نسبت بالايي از جوانان و جمعيت رو به رشد، محرک اصلي تقاضاي بسته‌بندي است. انتظار مي‌رود که سياست احتمالا تا سال 2019 بازارهاي بسته‌بندي خاورميانه و شمـال آفريـقا را تـحت‌تاثير قرار دهد.
از نظر روند بسته‌بندي، فروش بسته‌بندي با افزايش سرمايه‌گذاري در توليد و پردازش مواد‌غذايي، سرمايه‌گذاري‌هاي قابل‌توجه در ظرفيت تبديل انعطاف‌پذير بسته‌بندي و افزايش قابليت‌هاي توليدات محلي و قيمت رقابتي بر‌مبناي زير‌ساخت‌ها حمايت مي‌شود. درنهايت، روند خرده‌فروشي احتمالا بر بازار بسته‌بندي در اين منطقه تا سال 2019 تأثير خواهد گذاشت، زيرا تقاضاي بسته‌بندي از توسعه زيرساخت‌هاي خرده‌فروشي و رشد نفوذ غذاهاي آماده شده جلوگيري مي‌کند. هايپرمارکت‌ها، سوپرمارکت‌ها درحال تسخير بازار هستند، هرچند فروشگاه‌هاي کوچک و محلي درحال‌حاضر در اغلب کشورهاي MENA غالب هستند.

 

نگاهي دقيق تر به بازار بسته‌بندي MENA

کشورهاي خاورميانه در يک برآورد تقريبا سه چهارم مجموع فروش بسته‌بندي در منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي (MENA) در سال 2014 را به خود اختصاص دادند. اما در آفريقاي شمالي نرخ رشد براي مصرف بسته‌بندي در طول دوره بررسي سال‌هاي 14-2009 کمي بالاتر بود. کشورهاي خاورميانه در طي مدت پنج‌ساله تا سال 2014 فروش بسته‌بندي را با 6/6 درصد CAGR افزايش دادند و آفريقاي‌شمالي با رشد 9/6 درصدي CAGR رشد داشت. رشد بازار بسته‌بندي MENA طي اين دوره به شدت توسط جنگ و ناآرامي‌هاي مدني در کشورهاي مختلف از جمله سوريه، عراق، ليبي، تونس و مصر شدت گرفت.

 

نگاهي دقيق تر به بازاربسته‌بنديMENA : برمبناي کشور

ترکيه بزرگترين بازار بسته‌بندي در منطقه MENA است که 1/22 درصد از کل ارزش بازار در سال 2014 را در اختيار داشت. عربستان سعودي دومين بازار بزرگ بسته‌بندي است و پس از آن ايران و مصر قرار دارد. در ليبي بازار بسته‌بندي نسبتا کم توسعه‌يافته است، اما پيش‌بيني شده است که مصرف بسته‌بندي را با بيشترين ميزان افزايش دهد. قطر، مراکش، عربستان سعودي و امارات نيز پيش‌بيني مي‌شود که نرخ رشدشان سريع‌تر از ميانگين بازار باشد. انتظار مي‌رود بازار بسته‌بندي‌هاي نسبتا توسعه يافته کويت و ترکيه بسته‌بندي‌هاي فروش را با نرخ پايين‌تر از ميانگين بازار منطقه‌اي افزايش دهند. ايران همچنان با سايه تحريم‌هاي اقتصادي مواجه است که رشد اقتصادي و فروش بازار بسته‌بندي را محدود مي‌کند.

 

نگاهي دقيق‌تر به بازاربسته‌بندي MENA: برمبناي گروه

مصرف‌کننده نهايي

موادغذايي نشان مي‌دهد بزرگترين گروه مصرف‌کننده نهايي براي محصولات بسته‌بندي با توجه به سهم ارزش بازارِ در سال است. بخش اصلي صنعت رتبه دوم با 4/24 درصد و به‌دنبال آن بازار نوشيدني‌ها با 2/25درصد قرار دارد. بسته‌بندي غذا و نوشيدني مقدار بسيار زيادي از نياز کل بسته‌بندي در کشورهاي درحال‌توسعه منطقه MENA در مقايسه با بازار بسته‌بندي جهاني را نشان مي‌دهد. غذا و نوشيدني‌ها در دنياي بسته‌بندي 0/40 درصد فروش تخمين زده مي‌شود، درحالي‌که در منطقه MENA تقريبا 0/59 درصد از فروش بسته‌بندي را نشان مي‌دهد. به‌طور مشابه، فروش بسته‌بندي لوازم بهداشتي 9/2 درصد فروش بسته‌بندي در مقايسه با 4درصد کل بازار بسته‌بندي دنيا را تشکيل مي‌دهد. بخش صنعت همچنين مقدار کمتري از فروش بسته‌بندي را در کشورهاي MENA در مقايسه با بازار دنيا نشان مي‌دهد، 4/26درصد در برابر 0/40درصد. پيش‌بيني شده است که فروش بسته‌بندي غذا و نوشيدني رشد قابل‌توجهي داشته باشد و همچنين فروش بسته‌بندي مواد غذايي و نوشيدني سهم بازار خود را در طول دوره پيش‌بيني شده افزايش دهد همچنين رشد صنعتي به‌صورت پيوسته افزايش مي‌يابد. با اين وجود انتظار مي‌رود که بخش مراقبت‌هاي بهداشتي سريع‌ترين رشد را نشان دهد.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here