اختر شمال
ارائه | ماهنامه صنعت چاپ
چهارشنبه ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags ارائه

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: ارائه

چاپخانه‌هاي کوچک است حساب کار دستتان باشد

مشخص نيست چند ساعت خواب ماشين به خاطر تاخير مشتري، چقدر مزد اپراتور به دليل نرسيدن زينک يا کاغذ، چه مقدار هزينه به خاطر نامناسب بودن نوع کاغذ ، با روش صحافي و … در چاپ فلان سفارش رخ داده است. نرخ و تعرفه‌اي است ثابت و اعلام شده و صاحب کار هم درکي از […]