اختر شمال
بازیافت | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags بازیافت

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: بازیافت

يک فاصله ميليارد دلاري بازيابي نشده

هرچند صنعت چاپ از مصرف‌کنندگان عمده کاغذ است‏، اما توليد‌کننده عمده کاغذ ضايعاتي و بازيافتي نيست. برعکس،‏ مصرف‌کننده خوب کاغذ‌‌هاي بازيافتي از طريق مصرف آن‌ها در صنعت چاپ بسته‌بندي،‏ توليد کارتن و لفاف است. با اين‌حال‏ دغدغه بازيافت از مشغوليات ذهن صنعت چاپ کشور است. مطلب حاضر که حاصل بررسي دکتر قاسم اسدپور و دانشجويان […]

چرا کسي به بازيافت کاغذ فکر نمي‌کند؟

کاغذ، اين ماده اوليه مهم صنعت چاپ، دچار کشمکش زيادي است. بحث کاغذ دائماً در کشور ما بالا مي‌گيرد و هر کس هم از ظن خود آن را مورد گفتگو قرار مي‌دهد. کار همه آنها گير کاغذ است: يکي کاغذ مرغوب ارزان مي‌خواهد، يکي دنبال بازار براي توليد خودش است، يکي نگران اينکه سطح مصرف […]