اختر شمال
بیرون | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags بیرون

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: بیرون

بيرون کردن مزاحم نامرئي از محيط چاپخانه

تبخير حلال‌ها به‌ويژه در چاپ ديجيتال از جمله مشکلات محيطي صنعت چاپ و موضوعي در خور توجه ويژه است. امروز سلامت محيط کار و حفظ عمومي محيط زيست از اولويت‌هاي مورد تاکيد سازمان‌هاي ناظر و تامين آن از وظايف کارفرمايان بشمار مي‌رود. موضوع مقاله حاضر که توسط اکوسالونت و از مجله انجمن تخصصي طراحان گرافيک […]