اختر شمال
توسعه | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags توسعه

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: توسعه

يک رابطه قطع‌شده

صنعت و دانشگاه همه نام‌هاي بزرگ صنعت چاپ يک مرکز تحقيق و توسعه دارند که فناوري‌هاي به‌کاررفته در ماشين‌آلات و محصولات آنها را به‌روز نگه مي‌دارد. بدون اين مراکز، کارخانه‌هاي بزرگ نمي‌توانند در بازار پررقابت امروز دوام بياورند، اما خود اين مراکز نيز بدون ارتباط با دانشگاه‌ها بدون دستاورد مي‌مانند. دانشگاه‌ها مراکز توليد علم‌ودانش و […]