اختر شمال
دانشگاه | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags دانشگاه

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: دانشگاه

يک رابطه قطع‌شده

صنعت و دانشگاه همه نام‌هاي بزرگ صنعت چاپ يک مرکز تحقيق و توسعه دارند که فناوري‌هاي به‌کاررفته در ماشين‌آلات و محصولات آنها را به‌روز نگه مي‌دارد. بدون اين مراکز، کارخانه‌هاي بزرگ نمي‌توانند در بازار پررقابت امروز دوام بياورند، اما خود اين مراکز نيز بدون ارتباط با دانشگاه‌ها بدون دستاورد مي‌مانند. دانشگاه‌ها مراکز توليد علم‌ودانش و […]

پژوهش‌هاي صنعتي و غفلت دوجانبه

ماه گذشته گزارش اول ماهنامه نتايج يک پژوهش دانشگاهي درباره مسائل صنعت چاپ بود که از معدود تحقيقات انجام شده در دانشگاه با هدف پژوهش براي صنعت چاپ به حساب مي‌آمد. علت آن نيز انتخاب موضوع مرتبط با صنعت چاپ براي پايان‌نامه توسط گزارشگر ماهنامه بود وگرنه گويا نه در دانشگاه و نه در صنعت […]