اختر شمال
سرمایه گذاری | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags سرمایه گذاری

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: سرمایه گذاری

به بهانه نمايشگاه ديجيتال

در شماره‌هاي پيشين اين نشريه وزين، از چاپ ديجيتال مطالب مختلف و متنوعي منتشر گرديد. آنچه که به نظر نگارنده خيلي اهميت دارد، نفوذ مفهوم و کاربردهاي ديجيتال در تمام عرصه‌هاي زندگي ما است، نه تنها چاپ، که چاپ ديجيتال هم بخشي از آن است و به اقتضاي گرايش اين نشريه و نمايشگاه چاپ ديجيتال […]

مزايا و هزينه ترکيب کهنه و نو

وضعيتي را فرض کنيد که طي آن، ماشين تازه خريداري شده ۱۷ متري در سالني که طول آن‌را از ۱۵ متر افزايش نداده‌ايد نصب مي‌شود و شروع به‌کار مي‌کند. تا زماني‌که ديوار روبه‌رو را بشکافيد و سالن را توسعه دهيد، هميشه در کنار خروجي ماشين تازه خريداري شده تراکم مزاحمي خواهيد داشت که راندمان چاپخانه […]