اختر شمال
سیگمای | ماهنامه صنعت چاپ
شنبه ۲ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags سیگمای

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: سیگمای

با تکنيک شش‌سيگماي ناب در مسير بهره‌وري بمانيد

همان‌گونه که در شماره ۴۳۴ ماهنامه اشاره شد؛ چاپخانه‌هاي کوچک و متوسط ايران با چالش‌هاي متنوعي ازجمله افزايش بهره‌وري و توان سازماني روبرو هستند که به اين منظور ضمن معرفي مفهوم شش‌سيگما بخش اول مقاله‌اي در باب هم‌افزايي توليد ناب و شش سيگما در يک چاپخانه ليبل در آن شماره به خوانندگان ارائه شد. همان‌طور […]