اختر شمال
صهعت چاپ | ماهنامه صنعت چاپ
چهارشنبه ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags صهعت چاپ

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: صهعت چاپ

منابع، کار، …. بهره‌وري

اصطلاح بهره‌وري غالبا در بررسي‌هاي مرتبط با مديريت به کار مي‌رود. گاهي نيز به‌جاي آن از عبارت کارايي استفاده مي‌شود، درحالي‌که کارايي، بهره‌وري و بازده اثربخشي با يکديگر تفاوت بسيار دارند و اگر قرار باشد براي موفقيت در کار از اصول علمي مديريت استفاده کنيم بايد به ظرافت در تعريف اين اصطلاحات توجهي داشته باشيم. […]