اختر شمال
فن آوری | ماهنامه صنعت چاپ
شنبه ۲ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags فن آوری

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: فن آوری

نخستين فصلنامه کوموري در سال ۲۰۱۸

اولين فصلنامه کوموري در سال ۲۰۱۸، با نگاه به فناوري جديد بعد از چاپ کوموري منتشر شد. در اين فصلنامه به بحث توسعه استفاده از ماشين‌هاي چاپ دو ورقي ديجيتال IS29 کوموري در مراکز چاپ جهان در کنار ماشين‌هاي افست و توانمندسازي چاپخانه‌ها براي قبول هر سفارش چاپي با هر کيفيت موردنظر مشتريان ازجمله: تنوع […]