اختر شمال
مارکتینگ | ماهنامه صنعت چاپ
چهارشنبه ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags مارکتینگ

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: مارکتینگ

يک ورق بدون نقص

  A clean sheet منبع: ۲۸۰ Heidelberg News (مجله هايدلبرگ نيوز-پاييز ۲۰۱۷) هيچ خطايي از جانب مشتري قابل پذيرش نيست و قطعا دنياي پرتقاضاي چاپ بسته‌بندي نيز هيچ خطايي را نمي‌پذيرد. اما چاپخانه‌ها چگونه مي‌توانند بدون افزايش قيمت تمام‌شده، سطح بالاي کيفيت را تامين کنند؟ پاسخ اين پرسش در ترکيب پياده‌سازي استانداردها و پارامترهاي متغير […]