اختر شمال
محافظت | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags محافظت

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: محافظت

بازيافت کاغذ زباله

بيش‌تر از نيمي از توليد جهاني انواع كاغذهاي لطيف بهداشتي مبتني‌بر كاغذ بازيافتي است. به‌دليل تقاضاي روبه افزايش مصرف‌كنندگان، اين نسبت سير صعودي دارد. استفاده از كاغذ باطله‌ براي توليد كاغذ روزنامه در آمريكاي شمالي درحال افزايش است. در گذشته، براي اين منظور فقط خمير مكانيكي مصرف و كاغذهاي روزنامه باطله به جنوب شرقي آسيا […]