اختر شمال
محیط کار | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags محیط کار

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: محیط کار

کري شغلي!

سر‌و‌صدا از اهميت خاصي در محيط كار برخوردار است و معمولاً در بهداشت صنعتي به‌طور جداگانه مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. سروصداي مداوم ممكن است در طول مدت كار ايجاد سنگيني گوش کند كه آن‌را اصطلاحاً كري شغلي مي‌نامند. ضمن معايناتي كه در بدو استخدام از كارگران به‌عمل آيد در مورد کارگراني که بايد در محيط […]

تغذيه کارگاهي، کارگاه تغذيه

رفع نياز‌هاي رفاهي کارکنان فقط دست‌و‌دلبازي در زمينه کميت نيست و دغدغه در مورد کيفيت هم فقط تامين بهترين‌ها نيست. مثلا در مورد غذا، نه حجم و نه محتوا، بلکه تناسب آن نيز اهميت فراوان دارد. اين تناسب را نوع فعاليت کارکنان مشخص مي‌‌کند و کارکنان چاپخانه‌ها نيز داراي فعاليت‌هاي مشخصي هستند که تغذيه آنها […]

چاه تاريک نارضايتي

ميزان رضايت شغلي براي کارکنان و براي کارفرمايان موضوع مهمي است. نارضايتي از شغل براي کارگر دل‌مردگي و نااميدي و براي کارفرمايان کاهش بهره‌وري و زيان به همراه دارد. اما رضايت شغلي به چه عواملي بستگي دارد. برخي تحقيقات نشان مي‌دهند عوامل محيطي غير از درون محل کار نيز تاثيرات زيادي بر ميزان رضايت دارند. […]