اختر شمال
مدیریت | ماهنامه صنعت چاپ
شنبه ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags مدیریت

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: مدیریت

مديريت کردن مديريت

تقريبا همه چاپخانه‌ها موسساتي خصوصي هستند و مقاله حاضر نيز درباره يک مسئله مطرح در موسسات خصوصي است: مديريت منابع  انساني. تخصصي که امروزه معمولا مهم‌ترين مديريت پس از مديريت ارشد سازمان است. همه گرفتاري‌هاي مرتبط با مديريت منابع انساني يک‌طرف، مديريت کردن مديريت اين منابع هم سويه ديگر ماجرا است. منابع انساني ارزشمندترين و […]

راه نگهداشت

آيا مي‌توان يک اپراتور رنجيده را با دادن پاداش راضي کرد؟ آيا مي‌توان عقب افتادن پرداخت‌ها به دليل مشکلات را با خلق خوش تلافي کرد؟ پرسش‌هايي از اين دست، پاسخ‌هايي پيچيده مي‌طلبند که با داشتن آنها مي‌توان نيروي انساني کارآمد را در کنار داشت و از ترک کار او جلوگيري کرد. عليرضا کامران‌نژاد و همکارانش […]