اختر شمال
واگذاری | ماهنامه صنعت چاپ
چهارشنبه ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags واگذاری

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: واگذاری

سهم اکثريت از يک ليست واگذاري

علي محسني خبري مهم در اواخر دي‌ماه در محافل اقتصادي کشور پيچيد که آوازه آن حتي به افکار عمومي رسيد. وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در گفتگو با روزنامه ايران از ماموريت مقام معظم رهبري خبر داد که خطاب به نيروهاي مسلح صادر شده است. بر مبناي اين دستور، مسئوليت خروج اين نيروها از […]