اختر شمال
چابخانه ها | ماهنامه صنعت چاپ
سه شنبه ۲۹ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags چابخانه ها

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: چابخانه ها

آري يا خير؟

بحث مواد مصرفي در چاپخانه‌ها همواره با اما و اگرهايي درگير بوده است. از مواد شوينده گرفته تا مرکب و کاغذ که دوتاي اخير مواد مصرفي اصلي هر چاپخانه‌اي به‌شمار مي‌رود. به‌شمارآوردن اين دو ماده اصلي در زمره مواد واسطه‌اي و اعتراض بسياري از چاپخانه‌داران براي تغيير اين رويکرد و ارائه بازتعريفي از اين مواد […]