اختر شمال
Embossing | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags Embossing

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Embossing

مروری بر جلوه های ویژه تکمیلی و تزئینی در صنعت چاپ و بسته بندی

عروس کارهای چاپی در چاپخانه گروه پژوهش ویژگی هایی چون متمایزبودن، کاربرد ماهرانه فناور ی ها و فرایندها همراه با دیگر تمهیداتی مانند سرمایه گذاری بالا در تجهیزات و مراکز تولیدی و استفاده از فرایندهای انحصاری، همه و همه مانع فعالیت جاعلان و کپی کاران میشود. ترفندهای دیگر از جمله استفاده از ویژگیهای چاپی که […]